Selecteer een pagina

ALS LEIDER MAAK JIJ HET VERSCHIL

Ontdek hoe je de organisatie in beweging kunt zetten door stagnatie te gebruiken als katalysator voor vooruitgang.

Stagneert je bedrijf?

Als je te maken hebt met stagnatie dan kan je alles uit de kast trekken: nieuwe procedures, nieuwe kernwaarden, nieuwe softwaresystemen en zelfs nieuw personeel, maar als je de onderliggende stroom die nu je bedrijf bepaalt niet aanpast, kan er niets echt veranderen.

Zelfs al beweegt het even de goede kant op met de aanpassingen en innovatieve oplossingen die je als organisatie doorgevoerd hebt, is de onderstroom altijd krachtiger. Dit zorgt ervoor dat de problematiek waar je tegen aan loopt blijft bestaan.

Herken je dit?

Dit zijn signalen dat de onderstroom je organisatie belemmert:

  • MT/teams spreken zich niet volledig vrij uit (in het bijzijn van de directie)
  • Intrinsieke motivatie daalt
  • Betrokkenheid daalt
  • Organisatie ontwikkeling stagneert
  • Hoog ziekteverzuim
  • De hectiek van de dag bepaalt de agenda

WAT IS DE ONDERSTROOM?

De onderstroom is een krachtige conditionering.
Het zijn de onuitgesproken en onzichtbare spelregels die je organisatie nu bepalen.

Iedereen in de organisatie reageert hierop. Dit gaat veelal onbewust.

Als een nieuwe medewerker net binnenkomt in een organisatie dan kijkt de medewerker om zich heen en vraagt zich af: hoe werkt het hier? Wat is “normaal gedrag”? En daar past de medewerker dan zo snel mogelijk het eigen gedrag op aan. Dit proces gebeurt nagenoeg geheel onbewust.

In veel gevallen is de onderstroom niet coherent met het doel van je bedrijf.
Vaak is het een begrenzing voor heel je organisatie.

Dan is dat dé oorzaak dat alles wat je wil veranderen geen werkelijke kans van slagen heeft.

hoe werkt de onderstroom?

De onderstroom in jouw bedrijf heeft twee onzichtbare spelregels die nu het gedrag van iedereen in je bedrijf bepalen.

  1. Dat wat je wél moet doen als medewerker/collega en
  2. Dat wat je nooit moet doen als medewerker/collega.

Wat je wel moet doen creëert in de organisatie de hoogste kans op waardering.

Wat je nooit moet doen geeft je in de organisatie het hoogste risico op afwijzing.

En je weet het, we zijn allemaal op zoek naar waardering. Thuis, met vrienden maar ook en vooral in ons werk.

Op iedere plek wordt iets anders gewaardeerd van wat je doet en hoe je het doet. In elke situatie gaat het om iets specifieks.

In jouw bedrijf is dat ook het geval.
Daar is ook een specifieke manier van doen die jezelf en je medewerkers een gevoel van waarde en betekenisvolheid geeft. Daardoor ga je er juist meer van doen en nooit minder.

Logisch toch?

Dat is de onderstroom.

Hoe ga jij als leider het verschil maken?

Iedereen kijkt naar jou omdat jij (één van) de invloedrijkste speler(s) bent.
Daarmee heb jij de belangrijkste sleutel voor verandering in handen.

Wat jij doet, wat je denkt, heeft impact op hele de organisatie.
Als leider creëer je een model dat vervolgens door iedereen gevolgd wordt.

Dit gebeurt vaak onbewust.

Bewust worden van jouw model is essentieel

Jij als leider hebt het vermogen om de onzichtbare spelregels te veranderen, en deze integer en bewust in te zetten. Als een kracht, als een potentieel voor het hele bedrijf, voor alle medewerkers.

Ik nodig je graag uit voor een gratis werksessie, waarin wij samen aan de slag gaan.

Tijdens dit gesprek worden de onzichtbare spelregels van jouw organisatie/afdeling helder. We onderzoeken de impact die de onderstroom heeft op jouw organisatie en wat jij eraan kan doen.

Door inzicht vanuit een nieuw perspectief kun je vervolgens keuzes maken die het potentieel van je organisatie vrijmaken.

Ontdek de essentiële sleutel die jij als leider in handen hebt om je bedrijf vooruit te helpen.

Wat je kan verwachten

Het is een 1 op 1 werksessie. Het duurt 1 / 1,5 uur (reserveer s.v.p. 1,5 uur in je agenda).

Het gesprek vindt plaats op locatie in jouw bedrijf. Wat we nodig hebben is een rustige ruimte waar we ongestoord aan het werk kunnen.

Dit gesprek is geen sales pitch.

Ons onderzoek is persoonlijk en zeer waarschijnlijk confronterend. Maar aan het einde van het gesprek heb je de helderheid die je wil voor het vrij maken van het potentieel van je bedrijf.

Mocht er na afloop interesse zijn in wat we doen en sprake zijn van een match, dan krijg je alle informatie die nodig is over onze coaching en training programma’s die jou en je organisatie begeleiden in zo een transformatie.

Selecteer één van de beschikbare data en plan direct je werksessie in.

wie ik ben

Wigard Tegel is mijn naam. Ik ben executive coach, trainer en ondernemer met 30 jaar+ werkervaring. Ik begeleidt leiders, managers en ondernemers naar authentiek leiderschap. Mensen waarderen in mij om mijn helderheid, directheid en empathie. Ik kan zaken in een totaal perspectief plaatsen en mensen/teams/organisaties terugbrengen bij hun totale vermogen zodat ze kunnen zijn wie ze écht willen zijn”.

“Ik heb stagnatie leren waarderen als een springplank naar groei, als een uitnodiging naar een next level van ontwikkeling en mogelijkheden. Ik ben er eerst zelf volledig in vast gelopen op persoonlijk en zakelijk vlak om vervolgens de weg eruit te ontdekken. Dit proces heb ik zó helder dat ik het met andere leiders ben gaan delen waardoor zij het potentieel van zichzelf en de organisatie hebben kunnen vrijmaken.

Door persoonlijke werk ervaring kan ik me goed inleven in mijn klanten. Naast mijn expertise als executive coach en trainer neem ik 20 jaar+ werkervaring mee als ondernemer, consultant en interimmanager in diverse sectoren: commerciële sector, zorgsector, semi-overheid en MKB-familie bedrijven.”

wie ben jij

Jij bent een CEO, directielid, ondernemer of manager. In onze werksessie focussen we ons op de onderstroom in de totale organisatie maar primair op dat deel van het bedrijf dat valt onder jouw cirkel van invloed. Zodat de resultaten betrekking hebben en direct toepasbaar zijn voor jou.

Kenmerkend kan zijn dat jij op dit moment wordt geconfronteerd in je werk met verschillende situaties waarbij je weet dat jij het anders wil en je niet langer op de zelfde manier verder wil gaan.

of

dat jij al actief bezig bent met persoonlijke ontwikkeling en je nu op een belangrijk punt staat dat je een stap verder wil en de organisatie krachtig wil helpen naar vooruitgang door bewust leiderschap.

Mijn uitnodiging

Ik nodig je van harte uit om een gratis werksessie in te plannen. Laten we bij het begin beginnen en het onbewuste deel bewust maken. Deze gratis werksessie geeft jou de waardevolle inzichten die je nodig hebt zodat jij de juiste keuzes kan maken voor de vervolgstappen. Selecteer één van de beschikbare data en plan direct je werksessie in.

een voorbeeld uit de praktijk

Dit voorbeeld gaat over een bedrijf die heel goed is in het ad-hoc oplossen van problemen. Dit is hun talent en het wordt in het bedrijf gewaardeerd. Hun serviceniveau is hoog en de klant kan daar altijd van op aan. Deze kwaliteit is aanwezig van de CEO tot de medewerkers op werkvloer.

Waar ze al 20 jaar+ mee kampen zijn te late leveringen en kwaliteitsissues. Dit zijn geen dingen die de klant ziet of weerhoudt tot aankopen van de mooie producten die ze maken want deze worden voor die tijd al gefikst. Want daar zijn ze goed in, ze zijn geniaal in het oplossen van ad-hoc problemen.

Wat is dus hier aan de hand? Het gaat toch goed?? 

Nee…

Het probleem waar ze mee zitten is dat het geld en tijd kost. Veel geld, veel tijd en aandacht van iedereen. Er is uitval, onderdelen moeten met urgentie bij toeleveranciers vandaan komen en installatie monteurs gaan de hele wereld over om producten op gewenste niveau op te leveren. Zelfs een deel van hun keten van leveranciers zijn afgestemd op hun ad-hoc fix behoefte. Tussen de teams creëert de situatie spanning, onderlinge veroordeling en de vaste veronderstelling dat het nooit gaat veranderen. Als organisatie hebben ze hier last van.

Maar wat tegenstrijdig is dat de waarde beleving en gevoel van betekenisvolheid van de CEO tot de medewerkers op de werkvloer wordt voor een wezenlijk deel gehaald uit het ad hoc fixen van problemen. Dit is hun bedrijf een belangrijk deel van de onderstroom.

Er is niets sterker dan de onderstroom.

Zolang de waarde beleving in de organisatie wordt gehaald uit het ad hoc oplossen van problemen dan zal hun structurele probleem altijd blijven bestaan. Let op dit gebeurt onbewust en begrenst in zo een geval de vooruitgang van hun bedrijf.

Wat wij doen in zo een situatie is met de directie / management leden onderzoeken wat de onderstroom nu is. Wat de onzichtbare spelregels zijn. Wat het effect is op de organisatie en hoe deze in stand worden gehouden. Vervolgens gaan we aan de slag met een stapsgewijs proces dat lijdt tot krachtig bewust leiderschap. Er worden nieuwe intrinsieke waarden geïmplementeerd die ondersteunend zijn aan het hele bedrijf. De onbewuste onderstroom word een bewuste stroom. Dit proces is zeker confronterend maar de moeite waard. De ontwikkeling die plaats vindt bij de directie / in het MT verandert de hele organisatie.

Selecteer één van de beschikbare data en plan direct je werksessie in.

We are Pure Empowerment
We are wholeness in action
We got this