Selecteer een pagina

Betekenisvolheid of de bekende veiligheid? Aan jou de keuze

Wanneer voel je dat je betekenisvol bent in je werk? Zou het kunnen zijn dat je je waardevol voelt als je werk een expressie is van jezelf? Wanneer je volledig betrokken bent in je werk? Wanneer iets je raakt en écht inspireert? Wanneer jouw eigen inspiratie omgezet is naar een constructief idee, zichtbaarheid en positieve actie?

We hebben allemaal een groot verlangen om betekenisvol te zijn. We willen onze eigenheid delen en ervaren. Het is positieve stuwkracht waar we gehoor aan moeten geven. Zo niet, dan keert die energie zich tegen ons. En dat is pijnlijk.

Wat merk je als je het niet doet?

Weerstand naar je werk. Een sluimerende onvrede en desinteresse. Voortdurende frustraties over situaties en mensen bij je werk. Een onbestemd gevoel dat je het nooit goed genoeg kan doen. Dat je niet op de juiste plek zit. Uitputting en teleurstelling over wat anderen niet doen of juist wel doen. Zelfveroordeling en twijfel aan jezelf en anderen.

Herkenbaar?

Dit veroorzaakt een gevoel van stress. We kunnen in zo een situatie niet meer open gaan. We kunnen niet meer geïnspireerd raken. We zijn te veel bezig met de dingen die niet goed gaan. Daardoor kan je geen verbinding ervaren met je positieve stuwkracht en je voelt je … waardeloos.

Waar is die betekenisvolheid gebleven?

We hebben niet geleerd om onze eigen inspiratie als voorwaarde te stellen om tot positieve actie te komen. We hebben dat deel van ons los gelaten omdat het voldoen aan verwachtingen ons veiliger leek. Hiermee hebben we een wezenlijk deel van onszelf los gelaten om geen risico te lopen op afwijzing. Zo kun je je nooit betekenisvol voelen.

We hebben de échte voldoening van de expressie van onze eigen bevlogenheid en unieke eigenheid ingewisseld voor de voldoening door de bevestiging, erkenning van een ander. We hebben dit geaccepteerd als “second best”. Als een “veilige” keuze. Hiermee ondermijn je het echte  potentieel van jezelf en voor de organisatie.

Het kan ook anders! De volheid van onszelf wil dat we onze eigen waarde ervaren. Maar jij hebt de keuze. Je kiest voor de bekende veiligheid of voor een nieuwe betekenisvolheid. Betekenisvol zijn geeft je vleugels en leert je om aan beperkingen voorbij te gaan. En daar heb je moed voor nodig.

Deze vragen kunnen je daarbij helpen:

Als professional en leider
Wat is jouw inspiratie? Wat raakt jou in de context waar je nu zit. Wat is jouw visie? Wat is jouw positief en constructief idee? Welke actie ga jij vandaag ondernemen om daar zichtbaarheid aan te geven?

Als leider:
Hoe ga jij je teamleden versterken om meer op hun eigenheid te vertrouwen? Wat werkt het beste hiervoor? Welke actie ga je daarvoor vandaag inzetten?

Transformeer in 10 weken in de inspirerende leider die je bent

Tijdens het 1 op 1 coachingsprogramma Next level authentiek Leiderschap leer je als leider in je autonome kracht staan te midden van krachtenspel en de druk van de organisatie. Je gaat op verschillende niveaus waarnemen, waardoor je begrijpt wat er bij jou gebeurt in relatie tot anderen. Je herkent de werkelijke oorzaak van herhalende ongewenste resultaten en dynamieken in je team / in de organisatie. Je doorziet jouw strategieën en begrijpt de impact ervan op jezelf en op het geheel. Je maakt bewust aanspraak op je authentieke vermogen.

Lees meer

In 8 weken skills leren om jezelf en je team te transformeren

Tijdens de training Coachend Leiderschap (maximaal 10 deelnemers) ga jij als authentiek leider al je vermogen aanspreken om anderen te kunnen helpen. Door de training verandert je waarneming. Je leert het gedrag en de onderliggende patronen te lezen. Het wordt helder wat van jou is en wat van de ander. Tijdens de training leer je hoe jij via korte coaching interventies het grote verschil kan maken voor het individu en heel je team/afdeling. Je brengt direct in de praktijk wat je geleerd hebt.

Lees meer

We got this 
We are Pure Empowerment
We are wholeness in action